"> ');

ஜோதிட மன்னன்

சாவியே இல்லாத பூட்டும் இல்லை!
மருந்தே இல்லாத நோயும் இல்லை!
பரிகாரம் இல்லாத தோஷம் இல்லை!

மாங்கல்ய தோஷமா?

 

You will find the latest information about us on this page. Our company is constantly evolving and growing. We provide wide range of...

Services. Our mission is to provide best solution that helps everyone. If you want to contact us, please fill the contact form on...

ரஜ்ஜு தோஷமா?

 

You will find the latest information about us on this page. Our company is constantly evolving and growing. We provide wide range of...

Services. Our mission is to provide best solution that helps everyone. If you want to contact us, please fill the contact form on our...

செவ்வாய் தோஷமா?

 

You will find the latest information about us on this page. Our company is constantly evolving and growing. We provide wide range of...

Services. Our mission is to provide best solution that helps everyone. If you want to contact us, please fill the contact form on our...

gallery/wellness-285591_640

Good News!

We Provide Perfect Pariharams (Vedic Solutions) for Chevvai Dosham, Gana Porutham, Jathaka Porutham, Kalathra Dosham, Love Marriage, Mangalya Dosham, Marriage Delay, Nakshatra Matching, Rahu Ketu Dosham, Rajju Dosham, Rajju Porutham, Sevvai Dosham, Tamil Jathagam, Thirumana Porutham, Vasya Porutham Using Vedic Slogas and Palm Leaves Written by Anciant Yogis, Siddhars, Rishis

எங்களை பாராட்டியவர்கள்:

ரமா பாய், பெங்களூரு: இன்றுவரை என் வியப்பு  தீரவில்லை. இவள் வாழ்க்கையில் திருமணபாக்கியம்ம் என்பதே கிடையாது என்று ஒன்றல்ல.. இரண்டல்ல.. 132 ஜோதிடர்களால் பலன் சொல்லப்பட்ட என் தங்கைக்கு இன்று முதலாம் திருமண நாள்!

கோகிலா, சென்னை. கடுமையான மாங்கல்ய தோஷம். இதற்கு பரிகாரமே கிடையாது. திருமணம் என்பதையே  மறந்து விடுங்கள் என்று பல ஜோதிடர்களாலும் ஒதுக்கப்பட்ட என் மகள் சௌமியா வாழ்க்கையில் விளக்கேற்றி விட்டீர்கள். அனந்த கோடி நன்றிகள்!

ரமா பாய், சிங்கப்பூர்: இதுவரையில் 132 பிரபல ஜோதிடர்களை பார்த்துவிட்டேன்...இன்றுவரை ஆச்சரியம் தீரவில்லை. அதெப்படி ஸார்..! திருமணம் ஆகவே ஆகாது என்று என்று பலன் சொல்லப்பட்ட என் தங்கைக்கு இன்று முதலாம் திருமண நாள்